با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شده است.

سبد خرید

فوت وفن های فارکس

جريان سفارشات

توسط خرداد ۲, ۱۳۹۸ بدون نظر

سفارشات یا مناطق انباشته

قیمت در چارت نشان دهنده سفارشات پر شده است و فضای خالی اطراف آن را سفارشات پر نشده احاطه کرده اند. همانگونه که در مقاله جریان سفارش ، گفته شد سفارشات پر نشده موجب حرکت قیمت می شوند بنابراین ما باید روی سفارشات بزرگ پرنشده تمرکز کنیم.

تصویر زیر نشانگر سفارشات خرید و فروش پر نشده است. می توان دید که خریداران(شکلهای آبی رنگ) انباشته شده اند و با کاهش قیمت تعداد آنها افرایش می یابد.همچنین فروشندگان (شکلهای قرمز رنگ) نیز انباشته گشته و با افرایش قیمت ، بیشتر می شوند. کف را بخر ، سقف را بفروش.

سفارشات انباشته شده خرید ، منطقه تقاضا را می سازند و سفارشات انباشته فروش موجب ایجاد منطقه عرضه می شوند.علاوه بر این هر منطقه تقاضا دارای چند سفارش انباشته پرنشده خرید و هر منطقه عرضه دارای چند سفارش انباشته پرنشده فروش است.

مثالهای زیر مناطق انباشته و همچنین سفارشات انباشته در این مناطق زا نشان می دهند.در سناریوی منطقه تقاضا سفارشات خرید در زیر هم انباشته می شوند (هر چه این منطقه وسیعتر باشد، سفارشات خرید بیشتری در قیمتهای مختلف قرار داده می شوند). اکثر معامله گران کف را می خرند و به همین دلیل در کفهای پایینتر این منطقه، سفارشات پرنشده افزایش می یابند و با هر بازگشت قیمت به منطقه ، تعداد سفارشات خرید کاهش می یابد تا جایی که همه آنها جذب شوند. البته این امر بدین معنی نیست که پولهای بزرگ در پایین ترین کف منتظر می مانند… نه لزوما… آنها باهوشند و می دانند که کجا سفارشات خرید خود را بگذارند.ممکن است در قیمتهای پایین سفارش بگذارند مثل زمانی که فشردگی (CP)  به پایان می رسد و قیمت افزایش می یابد و یا سفارش خرید خود را در میان بالاترین سفارشات بگذارند مانند زمانی که یک شوک یا حرکت سریع تا لبه بالایی منطقه دیده می شود و قیمت قبل از بازگشت، تا فاصله مشخصی جهش می کند سپس تحت فشار قرار گرفته و یک مثلث نزولی می سازد که کل منطقه را جذب می نماید.البته پولهای بزرگ همیشه برای خرید در قیمتهای پایین تر نیز حضور دارند.

در سناریوی منطقه عرضه، سفارشات فروش روی هم انباشته می شوند (هر چه این منطقه وسیعتر باشد،سفارشات فروش بیشتری در قیمتهای مختلف قرار داده می شود). اکثر معامله گران سقف را می فروشند و به همین دلیل در سقفهای بالاتر این منطقه، سفارشات پرنشده افزایش می یابند و با هر بازگشت قیمت به منطقه ، تعداد سفارشات فروش کاهش می یابد تا جایی که همه آنها جذب شوند. البته این امر بدین معنی نیست که پولهای بزرگ در بالاترین سقف منتظر می مانند… نه لزوما… همانطور که قبلا گفته شد آنها باهوشند و می دانند که کجا سفارشات فروش خود را بگذارند. ممکن است در قیمتهای بالا سفارش بگذارند مثل زمانی که فشردگی (CP)  به پایان می رسد و قیمت کاهش می یابد و یا سفارش فروش خود را در میان پایین ترین سفارشات  بگذارند مانند زمانی که یک شوک یا حرکت سریع تا لبه پایینی منطقه دیده می شود و قیمت قبل از بازگشت، تا فاصله مشخصی جهش می کند سپس تحت فشار قرار گرفته و یک مثلث صعودی می سازد که کل منطقه را جذب می نماید.البته پولهای بزرگ همیشه برای فروش در قیمتهای بالا تر نیز حضور دارند.

در تصویر زیر سه منطقه تقاضای انباشته  مشخص کردیم (مستطیلهای سبز رنگ)، که رفتار قیمت را در بازگشت به این منطقه مطالعه کنیم.

با بالاترین تقاضا شروع کنیم. قیمت برای بار دوم باز گشت و در نقطه (1) یک حرکت سریع داشت که موجب نفوذ به منطقه تقاضا وبه دنبال آن، فشار خرید شد.بازگشت سوم با مومنتوم زیاد فروش همراه بود و قیمت تا عمق بیشتری از منطقه نفوذ کرد و سفارشات خرید باقی مانده را جذب نمود تا جایی که به سطح پایینتر تقاضا در نقطه (2) رسید( توجه کنید که دومین بازگشت قیمت بود. به سمت چپ نگاه کنید) و اولین واکنش ، قیمت را به بالا پرتاب کرد البته خیلی دور نشد و در سومین بازگشت تا عمق بیشتری از منطقه تقاضا در نقطه (3) فرو رفت. در اینجا واکنش شدیدتری رخ داد و قیمت بیشتر از منطقه (2) به بالا پرتاب شد. سپس قیمت برای بار چهارم بازگشت اما ببینید که در نقطه (4) و بالای منطقه تقاضا،  قیمت چگونه بیس سازی کرد (رنج شد) و یک کلاستر عرضه  جدید به وجود آورد که منجر به فشار فروش شدیدی شد که موجب نزول قیمت تا آخرین منطقه تقاضا برای بار دوم گشت، به درون آن نفوذ کرد، مدتی در آنجا ماند تا اینکه تصمیم گرفته شد و قیمت رشد کرد و از آن خارج شد. وقتی قیمت در نقطه (6)  با مومنتوم نزولی زیاد ، برای بار سوم بازگشت، مشخص شد که تقاضا در نقطه (5) جذب شده و قیمت نزول بیشتری می کند.

قدرت فروشندگان و خریداران، در کنار نحوه خروج قیمت از منطقه و نحوه رسیدن قیمت به آن،  نقش مهمی در هر بار که این فرآیندرخ می دهد،  دارند.

ارسال نظر